วิธีการรับสินค้า

** วิธีการรับสินค้า **

  • ทางร้านใช้การจัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนครับ หากต้องการใช้แบบ EMS สามารถเขียนบอกมาในเมล์สั่งซื้อได้ครับ ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนักและขนาดของสินค้าครับ ของจะถูกส่งในวันถัดไปหลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงิน (ยกเว้นว่าวันถัดไปเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ หรือ วันหยุดราชการ ไปรษณีย์ปิดทำการ)
  • เมื่อสั่งซื้อสินค้าไปแล้วทางร้านไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าครับ แต่หากสินค้าเกิดชำรุดเสียหาย โดยมีสาเหตุมาจากทางร้าน ทางร้านยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ โดยลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และทางร้านจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ครับ